• دفتر تلفن

  لیست شماره تماس های ضروری بر اساس کشور بخش بندی شده است

  لطفا در صورت اشتباه بودن و یا اضافه شماره تماس با ما تماس بگیرید

   

  امارات متحده عربی
  999 پلیس
  998 اورژانس
  997 آتش نشانی
  991 برق
  992 آب
  8006333 گاز
  04-3440250 بیمارستان ایرانی - دبی
  02-4447618 سفارت ایران - ابوظبی
  04-3444717 کنسولگری ایران - دبی
  04-2240200 دفتر ایران ایر - دبی
  04-2999001 دفتر آسمان ایر - دبی
  06-5580000 دفتر ایر عربیه - شارجه
  04-2500202 دفتر ماهان ایر - دبی
  04-2720006 دفتر کیش ایر - دبی
  04-2277669 رستوران دانیال - دبی و شارجه
  06-5693344 رستوران صدف - شارجه
  04-2646400 رستوران کیش - دبی
  050-5900530 رستوران رستم